Gizlilik Politikası

GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI
ÇEREZLERİN AMACI KULLANIMI
Ds Production Film Ticaret Ltd Şti (“EmreNewyork”) olarak https://www.emrenewyork.com/ (“Site”) web sitemizin kullanımını kolaylaştırmak ve Sitemizin kullanımını kişiselleştirmek için çerezler ve yerel depolama teknolojileri kullanıyoruz. . Teknolojilerin kullanımı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Kişisel verilerinizin tarafımızca nasıl ve hangi amaçlarla ve ne kadar süreyle işlendiğine ilişkin Kişisel Verilerin Korunması, İşlenmesi, Saklanması ve İmha Etme Politikamıza ulaşabilirsiniz.

Siteyi ziyaret ederek, bu Çerez Politikasına uygun olarak çerez kullanımına izin vermiş olursunuz. Siteyi görüntülemek için farklı cihazlar (örneğin bilgisayar, akıllı telefon, tablet vb.) kullanıyorsanız, bu cihazların her birinde bulunan her tarayıcının çerez tercihlerinize göre ayarlandığından emin olmalısınız.
Çerez, bir web sitesini ziyaret ettiğinizde cihazınızda depolanan küçük bir metin dosyasıdır. Çerezler, bir web sitesini ilk ziyaretiniz sırasında tarayıcınız aracılığıyla cihazınızda saklanabilir. Aynı siteyi aynı cihazla tekrar ziyaret ettiğinizde, tarayıcınız site için cihazınızda saklanan bir çerez olup olmadığını kontrol eder. Bir kayıt varsa, kayıttaki verileri ziyaret ettiğiniz web sitesine iletir. Bu sayede web sitesi, siteyi daha önce ziyaret ettiğinizi anlar ve size ileteceği içeriği buna göre belirler.
EmreNewyork web sitelerinde, platformlarında, uygulamalarında, reklamlarında ve mesajlarında kullandığı çerezlerden aşağıdaki amaçlarla yararlanabilir.
(i) Operasyonel kullanımlar: Site, platform, uygulama ve hizmetlerin yönetimi ve güvenliği için gerekli gördüğümüz çerezleri kullanabiliriz. Web sitelerinde, uygulamalarda ve platformlarda işlevlerin kullanılmasına izin veren teknolojiler ve bu kanallardaki düzensiz davranışları tespit etmek için kullanılan çerezler, operasyonel amaçlarla kullanılan çerezlere örnek olarak gösterilebilir.
(ii) İşlevsellik için kullanımlar: Sitenin, platformun, uygulamaların ve hizmetlerin en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak ve bunları kullanıcılar için özelleştirmek için çerezler kullanılabilir. Kullanıcı bilgilerini ve tercihlerini hatırlamamızı sağlayan teknolojiler, işlevsellik için kullanılan çerezlere örnektir.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ
Ds Production Film Ticaret Ltd Şti (“EmreNewyork”) https://www.emrenewyork.com internet sitemiz üzerinden yaptığınız alışverişler kapsamında çeşitli kişisel veriler elde etmektedir. Bu kapsamda EmreNewYork, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca ‘veri sorumlusu’ olarak kabul edilmekte olup, KVKK’nın 10. maddesi uyarınca işbu Aydınlatma Metni’ni bilginize sunarız.

1- VERİ SORUMLUSU
Ticaret Unvanı: Ds Yapım Film Ticaret Limited Şirketi
Adres: Merkez Mah, Bilge Sok 13/2 Çekmeköy İstanbul Türkiye
Web sitesi: https://www.emrenewyork.com
Telefon: +90 533 552 43 57

2- İŞLEME HEDEFLERİ
Alışveriş sırasında web sitemiz veya müşteri bilgi kartı vb. KVKK aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz ancak açık rızanızın olması veya KVKK’nın 5/2 maddesinde belirtilen hukuki koşullardan birinin mevcudiyeti halinde işlenmektedir:
KVKK’nın 5/2 maddesi kapsamında kanunlarda açıkça öngörüldüğü ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için zorunlu olduğu için Kanun başta olmak üzere tüm ulusal ve uluslararası mevzuat kapsamındaki tüm yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi mümkündür. Elektronik Ticaret Yönetmeliği ve ikincil düzenlemeleri hakkında bilgi almak, talep ve şikayetlerinizi değerlendirmek. çözülecek,
KVKK md. 5/2 kapsamının ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, iş birimlerimizin gerekli çalışmaları yapabilmesi için, İstatistikler dahil olmak üzere, kimliğinizi açıklamadan, sunulan ürün ve hizmetlerden faydalanmak ve veri kaybını önlemek amacıyla. için kopyalama/yedekleme gerçekleştirme
KVKK’nın 5/2 maddesi kapsamında sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesi gerekliliği nedeniyle sitemize üyeliğin kurulması, EmreNewyork’tan (kredi kartı ile) aldığınız ürün ve/veya hizmetin yerine getirilmesi. Ürün bedelinin teslim alınması, fatura/fiş kesilmesi, kargo ile gönderimi, satış sonrası onarım vb. işlemlerin yapılması, EmreNewYork web sitesi üyelikleri (yenileme, sona erme vb.), üyelik ve/veya iade koşullarında değişiklik yapılması. , yeniliklerin bildirilmesi
KVKK md. 5/1 kapsamında açık rızanızı vermeniz kaydıyla EmreNewyork etkinlikleri ve doğum günü kutlamaları gibi özel gün ve koleksiyonlara ilişkin bilgi ve indirimler de dahil olmak üzere daha etkin bir şekilde iletişim kurmanız ve/veya yazılım ile daha etkin iletişim kurmanız mümkündür. Şirketin kullandığı sunucu yurt dışındadır. ve sistemler aracılığıyla yurt dışına aktarım amacıyla.

3- İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILACAĞI
Topladığınız kişisel verileriniz; Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, EmreNewyork’un yurt içi ve/veya yurt dışındaki anlaşmalı kargo ve gümrük firmaları, sunucuları yurt dışında bulunan yazılım programları, ortak müşteri yönetim sistemi kullandığımız bayiler, bankalar ve elektronik ödeme kuruluşları, hizmet veren firmalar, hukuki ve mali müşavirlik hizmetlerimiz, müşterilerimize. zaman zaman gönderdiğimiz iletişim ve hediyeler için birlikte çalıştığımız iş ortaklarımıza ve https://www.emrenewyork.com isimli web sitesi için EmreNewyork’un anlaşmalı olduğu yurtiçi ve/veya yurtdışındaki aracı hizmet sağlayıcılara ve gerektiğinde yetkili ve sorumlu kamu kurum ve kuruluşları ile yapılır. adli makamlara devredilebilir.

4- KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Yukarıda sayılan amaçlar ve sebeplerle işlediğimiz kişisel verileriniz, siteye üyelik başvurunuz sırasında, üyeliğiniz sırasında veya üye olmadan alışverişe devam etmeniz halinde, alışveriş sırasında elektronik ortamda, müşteri bilgilendirme ve onarım yoluyla yazılı olarak şeklinde veya çeşitli iletişim kanalları veya kameralar aracılığıyla karşılıklı iletişim kurmamız durumunda. Fiziksel ortamda yazılı veya sözlü olarak toplanır.
5- İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI
İlgili kişi olarak bize başvurarak kendiniz hakkında;
o Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
o Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
o Kişisel verilerin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
o Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
o Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmesi halinde düzeltilmesini isteme,
o KVKK’nın 7. maddesi çerçevesinde kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
o Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmesi halinde KVKK’nın 7. maddesi kapsamında kişisel verilerin silindiğini veya yok edildiğinin bildirilmesini isteme,
o İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
o Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız olduğunu bildiririz.
Kişisel verilerinize ilişkin olarak KVKK’nın 11. maddesi kapsamında yukarıda açıklanan haklarınızdan herhangi birini kullanmak isterseniz, Şirket’in Merkez Mah, Bilge Sok 13/2 Çekmeköy /İstanbul adresine ve Noter’e Şirket Merkez’e gelebilirsiniz. Mah, Bilge Sok 13/2 Çekmeköy /İstanbul adresi. Şirketimizin info@emrenewyork.com e-posta adresine güvenli elektronik imza göndererek veya ilgili kişi tarafından daha önce tarafımıza bildirilen ve Şirketimiz sistemine kayıtlı e-posta adresini kullanarak şirketimize başvuruda bulunabilirsiniz.
EmreNewyork bu kapsamdaki taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracak ve tarafınıza yazılı veya elektronik ortamda iletilecektir. Ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret alınabilir.
Ancak kişisel verilerinizdeki değişiklikleri ve/veya güncellemeleri her zaman info@emrenewyork.com adresine e-posta ile veya bizzat Merkez Mah, Bilge Sok 13/2 Çekmeköy /İstanbul’a gelerek bildirebilirsiniz.